Author Topic: Packaging design บรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์  (Read 1502 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 51
    • View Profile
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ (Packaging design) ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์นั้นโดดเด่น และเป็นที่น่าสนใจของผู้คน ให้ผู้คนหันมาและดูชื่นชอบและนำไปบอกต่อๆกัน เพราะฉะนั้นการออกแบบจึงเป็นสิ่งสำคัญ ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดี ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้เข้ากับผลิตภัณฑ์นั้น จะทำอย่างไรให้ออกมาดี์ที่สุดและเห็นผลได้มาก


ข้อดีของการมีบรรจุภัณฑ์
-ดึงดูดผู้คนได้อย่างดี
-เป็นสิ่งแรกของผลิตภัณฑ์ที่คนจะสนใจ
-เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจคุณ
-บรรจุภัณฑ์บางอย่าง ลูกค้าสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ต่อ เช่น ใส่ของ
-ใช้ป้องกันความเสียหายและเสื่อมคุณภาพ
-ใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้งาน การขนส่ง และการจัดจำหน่ายสินค้า
-ห่อหุ้ม บรรจุและรวบรวมสินค้า