Author Topic: damnoen saduak floating market ก๋วยเตี๋ยวเรือ  (Read 1717 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 54
    • View Profile
damnoen saduak floating market  ตลาดน้ำเก่าแก่ของประเทศไทย ที่เป็นตลาดมายาวนาน ปัจจุบันนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างล้นหลาม ชาวบ้านได้จำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลจากเรือกสวนไร้นาของเกษตรกรในย่านนั้นในอดีตตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นศูนย์รวมการค้าขาย ทั้งพืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนของชาวบ้านในแถบนั้น แต่ปัจจุบันนั้นตลาดน้ำได้เป็นกึ่งตลาดทางน้ำและทางบก มีสินค้าเกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นเมืองจำหน่ายด้วยผลไม้แต่ละชนิดที่นำมาจำหน่ายนั้นเป็นผลไม้ที่ได้จากการทำเกษตรของชาวราชบุรซึ่งส่วนใหญ่และเป็นผลไมปลอดภัยไร้สารพิษสดใหม่ทุกวัน เพราะการใช้ชีวิตที่พอเพียงทำให้ทำไร่ทำสวนโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีแต่อย่างใด อาหารที่นี่ก็เป็นเลิศก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งส่งกลิ่นหอมๆ เสิร์ฟมาในถ้วยเล็กๆ รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม อร่อยแบบสุดๆ ทำให้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ได้รับบรรยากาศที่แสนสดชื่นไปกับริมน้ำ สามารถชมวิวและทิวทัศน์เก็บภาพบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวราชบุรีแห่งนี้ได้ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข เพราะแบบนี้เลยทำให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายแล้วนำไปบอกต่อ ส่งผลให้การค้าขายตลาดนี้เจริญรุ่งเรืองและมีราคาถูก