Author Topic: เทคโนโลยี POE SWITCH  (Read 1591 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 51
    • View Profile
เทคโนโลยี POE SWITCH
« on: April 28, 2016, 07:46:56 PM »
POE SWITCH ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จำพวก network ทั่วไปได้และเป็นการประหยัดอุปกรณ์สำรองไฟ UPS อีกต่อหนึ่ง และที่ดีที่สุดคือมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากใช้กระแสไฟตรงและใช้ไฟแรงดันต่ำ ซึ่งไฟที่ใช้ผ่านสายแลนนี้จะเป็นไฟกระแสตรง จึงไม่มีการรบกวนสัญญาณของสายแลน โดยเจ้า POE ขะใช้แรงดันที่ 48V หรือกินไฟประมาณ 13 Watt เท่านั้นเอง

ประโยชน์ของ POE
-ประหยัดค่าเดินสาย
-ประหยัดอุปกรณ์เพิ่มเติม กรณีต้องการเชื่อมต่อ UPS โดยเฉพาะปลั๊ก
-ประหยัดพื้นที่ กรณีมีการติดตั้งอุปกรณ์จำนวนมาก
-ประหยัดเวลาในการติดตั้ง เพราะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
-ดูแลได้ง่ายกว่า