Author Topic: ออกแบบโลโก้สร้างเอกลักษณ์  (Read 1625 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 54
    • View Profile
จุดประสงค์คือการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างจุดเด่น การสร้างแบรนด์ของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งสำคัญมาก ขั้นตอนแรกของสร้างแบรนด์ก็คือการออกแบบโลโก้ โลโก้อาจจะเป็นการนำเสนอด้วยสัญลักษณ์หรือรูปภาพกราฟฟิคง่ายเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท องค์กรหรือห้างร้าน เมื่อเรามองไปรอบๆตัวเรามีโลโก้อยู่จำนวนมาก แต่จะมีเพียงไม่กี่อันเท่านั้นที่พิเศษมีความแตกต่างออกไป ปัจจุบันนี้เว็บไซต์จำนวนมากก็เกี่ยวข้องกับการสร้างโลโก้ หรือมีเว็บไซต์ที่รับออกแบบโลโก้หรือแม้กระทั่งมีโปรแกรมให้คุณสามารถออกแบบด้วยตัวคุณเองซึ่งช่วยส่งผลดีต่อธุรกิจ เป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของบริษัทที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างระมัดระวังและต้องมีความชัดเจน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการวิจัยก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน การสร้างแบรนด์จึงเป็นองค์ประกอบที่ผสมผสานกันระหว่างปัจจัยสองอย่างคือ คุณภาพและการพบเห็น และในโลก ไปได้ตลอดจากเงื่อนไขของเวลาและการแข่งขัน จึงเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน เป็นเสมือนการกำหนดตัวตนของธุรกิจคุณ นอกจากนี้ยังต้องเหมาะหรือตรงกับความชอบและค่านิยมของลูกค้า