Author Topic: จัดฟันเพื่อสุขภาพของฟัน  (Read 1600 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 51
    • View Profile
จัดฟัน ที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น ซึ่งบางคนนั้นมีความเชื่อผิดๆอยู่เพราะส่วนใหญ่แล้วทันตแพทย์จะเน้นในเรื่องของการรักษาฟันส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาในเรื่องของฟันห่าง ฟันเรียงกันไม่สวย ฟันเหยิน ทำให้ดูน่าเกลียดและนั่นก็ถือได้ว่าเป็นกระบวนการรักษาอย่างหนึ่งที่สำคัญและเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ส่วนมากวัยรุ่นจัดฟันเป็นแฟชั่น เพื่อให้ดูหล่อสวยกัน แต่ถ้าจัดแบบนั้นจะมีอันตรายเข้ามาแน่นอน อีกอย่างเพื่อการมีสุขภาพที่ดีภายในช่องปากควบคู่กันไป   รูปแบบและวิธีการทำนั้นต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญของทีมทันตแพทย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดคุย ปรึกษา รวมไปถึงขั้นตอนการรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ฟันที่สวยงามตามที่น้องๆ ต้องการ


จัดฟันนั้นจริงๆแล้วในทัตกรรมคือจัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันบนกับฟันล่าง ใช้งานบดเคี้ยวได้ดี ทำความสะอาดง่ายเ ให้เป็นระเบียบสวยงาม และจัดสภาพให้ฟันและเนื้อเยื่อของช่องปาก จัดฟันนั้นแก้อะไรได้บ้าง
-ฟันบนยื่น  ฟันล่างยื่น
-ฟันซ้อนเก  บิดเอียง ฟันหมุน
-ฟันขึ้นไม่ได้ตามปกติ
-ฟันล้มเนื่องจากถูกถอนฟันไปแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอม