Author Topic: กำจัดปลวกที่สร้างความเสียหาย  (Read 1397 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 51
    • View Profile
กำจัดปลวก ตัวเล็กๆแต่สร้างความเสียหายได้ไม่เล็กเลย เลยจะมาอธิบายการเข้าทำลายของปลวก แบ่งเป็นหลายสายพันธ์ มีทั้งแบบสร้างรังให้เห็นเหนือดิน และอยู่ใต้ดินซะส่วนใหญ่   ปลวกที่เข้าทำลายบ้านก็คือปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดิน เมื่อสร้างบ้านไว้บนดิน ปลวกก็จะเข้าบ้านจากพื้นดิน อาศัยรอยแตกร้าวที่เกิดจากการทรุดตัว โดยมันจะสร้างทางเดินดินเพื่อออกไปหาอาหาร  ปลวกพวกนี้จะไม่ชอบแสง แสงจะทำให้ทำทางเดินดินผ่านที่มืด เงียบสงบและความชื้นก็เป็นจุดเสี่ยงเหมือนกัน  เมื่อเจอแหล่ง มันจะเริ่มทำลายแบบที่เราไม่รู้ตัว จะรู้ตัวอีกทีก็เสียหายไปเยอะเลย ปลวกเป็นแมลงที่มีความฉลาด และปรับตัวได้ดี โดยธรรมชาติปลวกงานจะเป็นผู้ทำหน้าที่หาอาหาร และมีปลวกทหารคอยคุ้มกันอันตราย จากพวกมดเป็นต้น แต่เมื่อแหล่งอาหารย้ายไปอยู่ที่สูง เช่นชั้น 20-30 ปลวกก็จะปรับวิธีการหาอาหาร โดยการสร้างรังย่อยโดยหาพื้นที่ ที่มีความชื้น จุดอับ และเงียบสงบ ดังนั้นการใช้ระบบฉีดพ่นหรือฉีดปลวกลงสู่พื้นดินเพื่อจะทำให้ดินเป็นพิษ ก็ไม่มีผลต่อรังย่อยเลย นอกเสียจากจะใช้ระบบเหยื่อ ที่อาศัยพฤติกรรม ในการลำเลียงอาหารเพื่อกระจายเหยื่อให้กับสมาชิกภายในรัง จึงทำให้เกิดการล่มสลายรังปลวกในที่สุด