Author Topic: ประวัติความเป็นมาของพระพิฆเนศ  (Read 1548 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 51
    • View Profile
ประวัติความเป็นมาของพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าองค์พระพิฆเนศคือผู้ประทานความสำเร็จในด้านศิลปะแขนงต่างๆ ได้เกิดเป็นโอรสของพระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ องค์พระตรีมูรติ 3 มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดู ก็เป็นหนึ่งในอวตารของพระศิวะ ที่ร่วมกับพระพรหม และพระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ซึ่งเป็นผู้ประทานพรต่างๆให้กับบุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือบูชา ทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมอันดีงาม และสามารถช่วยประทานพรได้หลากหลาย และได้สำเร็จตามคำขอองค์พระพิฆเนศส่งเสริมทางด้านความร่ำรวยและมากที่สุด เป็นความเชื่อของชาวอินเดียได้บรวงวรวงโดยพราหมณ์หลวงพร้อมฉนวนจากยันต์อันศักสิทธิ์ ได้เชื่อว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องฌานสมบัติ และมีชื่อเสียงเกียรติยศที่ดีสามารถช่วยขจัดภัยร้ายทั้งปวง ส่งเสริมทางด้านความสำเร็จในเรื่องของสุขภาพและความรักให้กับคนที่บูชาไปและได้ถือกำเนิดว่าเป็นองค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุด ในอินเดีย 1,900 ปี ซึ่งได้สร้างความเชื่อถือและทำให้คนไทยแห่กันไปบูชาได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลักฐานและหลักการในอดีตแล้ว ได้บอกว่าองค์พระคเณศานี มีความมั่นคงทางด้านความสุขและอุดมสมบูรณ์ไปในเรื่องของทรัพย์